UtmaningenIT-organisationer konfronteras idag med ett antal utmaningar vid hantering av användarkonton, hårdvara, applikationer, resurser och behörigheter. De kanske kanske största utmaningarna är:
  • Komplexiteten i en heterogen IT miljö inom vilken identiteter, behörigheter och tjänster måste hanteras inom såväl internt som externt
  • Höga helpdesk-kostnader för att manuellt genomföra rutinuppgifter som lösenordsbyten och andra standardaktiviteter då funktioner för att automatisera arbetet saknas.
  • Bristande produktivitet för slutanvändare då de själva inte kan hantera rutin- och standardinställningar för sin identitet, sina resurser, behörighet och åtkomst till tjänster.
  • Lång utvecklingstid och höga utvecklingskostnader för integration av kontoinformation och behörigheter mellan system p.g.a. avsaknad av ett enkelt och konfigurerbart integrationsverktyg
  • Säkerhetsgap och risker för verksamheten p.g.a. brist på "compliance" med interna och externa regelverk

LösningarSmartSourcing hjälper sina kunder att hantera utmaningarna ovan genom paketerade och standardiserade leveranser för livcykelhantering och beställningsautomation via lösningarna FIMinaBox+ och eCatalogue. Smartsourcings lösningar är baserade på Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) och utnyttjar inbyggda funktioner som arbetsflöden, attesthantering, lösenordshantering och systemintegration/synkronisering och även behörighetsstruktur och regelverk.

Vill du ha mer information kring lösningen, klicka här
Smartsourcing-bild på lösningar

Boka möte idag!
Skicka mötesförfrågan till BGA Konsult
BGA Konsult AB  |  Bo-Göran Andersson Mobil: 0737 532280  |  E-mail: info@bgakonsult.se